Super opcija za dnevnu i noćnu pijanku, a često ima i puno mjesta za prespavat i nalazi se na lijepoj lokaciji.